Brandhaner

Rund omkring i Danmark undres man over hvor brandhanerne bliver af. Måske har du også undret dig over at der forsvinder brandhaner i Sabro.

Sabro Vandværk fik  i sommeren 2017 opgaven fra Østjyllands Brandvæsen med at reducere antallet af brandhaner der er forsynet fra Sabro Vandværk. I alt er der nedlagt 19 brandhaner.

Der er dog ingen grund til bekymring, for vi har stadig 17 brandhaner tilbage. Der er endda etableret en ny brandhane ved Langfreddal / Langfredparken. De fleste af de blivende brandhaner er blevet renoveret. Enten er de udskiftet til ny model, eller også har de fået ny maling.

For Sabro Vandværk er fordelen, at alle brandhanerne nu er sikret mod, at vand – ved en fejl – kan løbe tilbage ind i ledningsnettet, når brandvæsenets tankbiler bliver tanket op. Og skulle en brandhane blive påkørt, så kommer der heller ikke et stort springvand, med vandspild til følge.

Fordelen for Østjyllands Brandvæsen er, at der er færre brandhaner at vedligeholde, og alle brandhaner nu er tilsluttet på de kraftigste vandledninger, så de kan give masser af vand. Og så er alle brandhanerne indmålt med GPS, så deres placering vises præcist i alle brandvæsenets biler.

I forbindelse med arbejdet har det været nødvendigt at lukke for vandet til de forbrugere der er tilsluttet de samme ledningsstrækninger som brandhanerne. Det er dog forløbet med begrænsede gener for forbrugerne, og mange har slet ikke opdaget at vandet manglede kortvarigt i hanerne.