Sabro Vandværk forsyner 1.506 (2022) forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne er automatisk styret og overvåget på vandværket.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandet pumpes op fra dybder mellem 20 og 135 meter under jordoverfladen og har været op til 65 år om at sive ned gennem de overliggende jordlag.
Vandværket leverer ca. 165.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere hvert år.