SABRO VANDVÆRK a.m.b.a.

Indkalder medlemmer til ordinær generalforsamling

mandag den 7. juni 2021 kl. 19:30 i Sognegården, Sabro Kirkevej 100, 8471 Sabro.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Takster og budget for det kommende år forelægges til godkendelse
 5. Mandat til bestyrelsen vedr. overdragelse af den gamle vandværksbygning
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:  Torben Nørbjerg Jensen
  Jan Mulbjerg Jensen
  Thomas Graasten
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Der serveres øl/vand.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra seneste Generalforsamlinger

2020 Referat Generalforsamling

2019 Referat Generalforsamling

2018 Referat Generalforsamling

2017 Protokol Ekstraordinær generalforsamling

2017 Protokol Generalforsamling

2016 Protokol Generalforsamling