Vandkvalitet og kontrol

For at sikre levering af drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer, som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger
  • Begrænset kontrol

Vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet, og der optages bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium i vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for. Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Hårdhed

Vandværket leverer “middelhårdt” vand med en hårdhed på ca.12odh

Vandværkets seneste kvalitetskontroller

Resultatet af de seneste lovpligtige analyser af vandkvaliteten kan findes her.

Analyseresultaterne publiceres af SGS som foretager analyserne for vandværket, og er tilgængelige så snart analyse resultaterne foreligger.

Alle analyseresultater skal indberettes til Geus Jupiter database og godkendes af Aarhus Kommune. De tidligere og godkendte analyser findes her.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.