Hvad koster en m3 vand? Svar: Ca. 42,86 kr. pr. m3 (1000 liter) inkl. moms (2020). Heraf udgør vandprisen til Sabro Vandværk kun 5,50 kr. Resten er bidrag til rensning af spildevand,  grundvandsbeskyttelse, afgifter og moms. Se takstbladet for de gældende priser.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn? Svar: 103 liter pr. person pr. døgn (2020)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad? Svar: Hårdheder 12 odH, (2020) og betegnes som “middelhårdt” vand.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet misfarvet på grund af snavs i vandet?  Svar: Hvis vasketøjet er blevet misfarvet, så anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende:

  1. Det våde tøj lægges i vand, tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 liter vand.
  2. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning (3 dl. soda pr. 10 liter vand)
  3. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil? Svar: Ja

Må jeg bruge vand til at vande min have?  Svar: Ja

Opfylder vandets kvalitet gældende regler? Svar: Ja, vandværket kontrollerer løbende vandets kvalitet i henhold til myndighedernes krav

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning? Svar: Du skal kontakte driftslederen. Kontaktoplysninger findes under afsnittet kontakt.

Hvor er min stophane placeret? Svar: Din stophane finder du typisk lige uden for skel. På ældre ejendomme kan stophanen findes på din grund. Du er velkommen til at kontakte driftslederen hvis du ikke kan finde din stophane. Stophanen er vandværkets ejendom, og du må derfor ikke åbne stophanen hvis den er lukket af vandværket.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt? Svar: Ja, vandmåleren kontrolleres jævnligt/udskiftes efter gældende regler.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug? Svar: Ja, det er en god ide at holde øje med dit forbrug. Et unormalt højt forbrug kan tyde på en utæthed. Din vandmåler viser hvis den har registreret en lækage. Læs om din vandmåler her.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg vil have hjælp til min vandregning? Svar: Du skal kontakte Aarhus Vand som opkræver betaling for vandet på vegne af Sabro Vandværk.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket? Svar: Du kan læse om at melde flytning her.

Hvad vil det sige, at være medlem i vandværket? Svar: Når du ejer en ejendom som forsynes med vand fra Sabro Vandværk er du medlem i vandværket. Du hæfter ikke for andet end at betale din vandregning. Du kan stemme på den årlige generalforsamling, og du kan opstille til valg til vandværkets bestyrelse.